PLATBY
underline

STRAVNÉ

Stravné pro děti, jenž odcházejí po 14 hodině

strávníci                    2 – 6 let strávníci      7 a více let

dopolední svačina      9,-                              10,-

oběd                             17,-                            18,-

odpolední svačina      7,-                               8,-              

celkem                         33,- Kč                       36,- Kč

 

 

Stravné pro děti, jenž odcházejí po 12 hodině

 

strávníci                    2 – 6 let strávníci       7 a více let

dopolední svačina      9,-                                10,-

oběd                            17,-                               18,-          

celkem                        26,- Kč                           28,- Kč

 

Stravné ve školním roce 2015/2016 se platí zálohově na měsíc. Cena zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. V případě, kdy dítě chodí po obědě domů, bude mu odpolední svačina odečtena z ceny stravného.

Stravné se hradí vedoucí školní jídelny paní Aleně Bížové v kanceláři školní jídelny nejpozději do 15. dne v měsíci.

Omluvy dětí hlaste, prosíme, do 8:00 hod., jinak bude stravné dítěti započteno i v době jeho nepřítomnosti ve škole. 


ŠKOLNÉ

  • Celodenní pobyt: 200 Kč

  • Omezená docházka: 150 Kč
    (děti, docházející na 4 hod. denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci.)


Úrada za pobyt dítěte naší v mateřské škole se hradí pravidelně každý měsíc.

Lze ji poukázat na účet MŠ 115-327790227/0100 platby lze i slučovat. Tato úplata se hradí i pokud dítě do mateřské školy nedochází ( nemoc, pobyt u babičky, rekreace… ). Důvodem k neplacení je pouze odhlášení dítěte z mateřské školy.

Od platby jsou osvobozeny děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky.

Od platby nejsou osvobozeny děti s odkladem školní docházky.

O prominutí platby mohou písemně požádat zákonní zástupci jimž byl přiznán a pobírají sociální příplatek, nebo osoba, která osobně pečuje o dítě a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost musí prokázat ředitelce mateřské školy.

Rodiče též mohou požádat o snížení úplaty na ½ z celkové výše úplaty, pokud jejich dítě celý měsíc nenavštěvovalo mateřskou školu z důvodu dlouhodobé nemoci, nebo pobytu v lázních. O toto snížení musí rodič zažádat písemně a doložit potvrzení od lékaře. Nejpozději do 4. dne následujícího měsíce. Po této době již zpětně nelze tuto žádost akceptovat.

Tuto platbu je nutno uhradit nejpozději do 15. dne v měsíci.