PLATBY
underline

STRAVNÉ

Stravné pro děti, jenž odcházejí po 14 hodině

strávníci                    2 – 6 let strávníci      7 a více let

dopolední svačina      9,-                              10,-

oběd                             19,-                            21,-

odpolední svačina      9,-                               10,-              

celkem                         37,- Kč                       41,- Kč

 

 

Stravné pro děti, jenž odcházejí po 12 hodině

 

strávníci                    2 – 6 let strávníci       7 a více let

dopolední svačina      9,-                                10,-

oběd                            19,-                               21,-          

celkem                        28,- Kč                           31,- Kč

 

Stravné ve školním roce 2022/2023 se platí zálohově na měsíc. Cena zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. V případě, kdy dítě chodí po obědě domů, bude mu odpolední svačina odečtena z ceny stravného.

Stravné se hradí vedoucí školní jídelny paní Aleně Bížové v kanceláři školní jídelny nejpozději do 15. dne v měsíci.

Omluvy dětí hlaste, prosíme, do 8:00 hod., jinak bude stravné dítěti započteno i v době jeho nepřítomnosti ve škole. 


ŠKOLNÉ

Pro šk. rok 2022/2023 se stanuvuje úplata za předškolní vzdělávání na 360Kč měsíčně.