underline
Vítejte u nás
underline

Mateřská školka pro děti od 2 do 6 let s kapacitou 22 dětí zajišťujeme péči o Vaše děti s bohatým a plnohodnotným programem zaměřeným na individualitu dětí pod vedením zkušených pedagogů. Hravou a zábavnou formou se podílí společně s rodinou na rozvoji osobnosti dítěte.

Školka Pastelek se nachází uprostřed obce. Součástí školky je také hojně využívaná přilehlá zahrada plná zeleně. Jsou zde vzrostlé stromy, kryté pískoviště, houpačky a altánek určený jak k práci tak k odpočinku.

Cílem školky je vytvářet inspirativní a láskyplné prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti. Při práci s dětmi je využíván tématicky zaměřený výchovně vzdělávací program rozvíjící motorické, poznávací i sociální dovednosti. Současně vede děti k samostatnosti, zdravému životnímu stylu, tvořivosti, sebejistotě, zodpovědnosti, ke spolupráci a kamarádskému vztahu k ostatním dětem. Děti se nenásilnou formou seznamují s okolním světem, rozvíjejí své tvůrčí schopnosti a fantazii.

Vlajka EU
Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
Projekt:
Šablony II- mateřská škola Valkeřice
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018089
je spolufinancován Evropskou unií.