O NÁS
underline

 

 

                 ZÁSADY ŠKOLKY PASTELEK:

 • Respektování individuality dítěte

 • Vedení k pozitivnímu přístupu k učení

 • Vedení k tomu, aby si všímaly, že situace a děje kolem nich nejsou neměnné, ale je možné je ovlivňovat, tvořit, přetvářet, mít povědomí o vlastním vlivu na okolní prostředí

 • Vedení k úctě k sobě, k úctě a ohleduplnosti k druhým i k okolnímu světu

 • Vedení k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti

 • Vedení k nalezení řešení obtíží a problémů

 • Vedení k tomu, aby sebe sama vnímaly jako součást přírody a okolního světa, mít povědomí o ochraně životního prostředí a o světě v globálních souvislostech

 • Učení zdravému životnímu stylu

 • Rozvíjení představivosti a tvořivosti

 • Rozvíjení poznávacích dovedností

 • Rozvíjení fyzických dovedností

 • Rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti navazování sociálních kontaktů

 • Rozvíjení správných hygienických a stravovacích návyků

 • Poskytování zpětné vazby

 

 

Ve školce je preferován princip, že důležité je to, co už dítě dokáže a zvládne (nikdy ne, co by mělo zvládnout) a pomoci mu, aby zvládlo ještě o kousíček víc. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se svým tempem. Snahou je, aby se všichni ztotožnili s přesvědčením, že nestačí mít děti jenom rád. Vedle lásky potřebujeme všichni, nejen dítě, zakoušet stejně bohatou měrou také úctu a uznání. Všechny děti potřebují cítit, že jsou vítány, respektovány a že mohou být úspěšné.

 

Motto školky: SPOKOJENÉ A SEBEJISTÉ DÍTĚ