REŽIM DNE
underline

Denní režim

Je flexibilní, je upravován ve prospěch dětí (výlety, návštěvy kulturních akcí, ostatní mimořádné akce).

6.00 – 8.00

 Příchod dětí do školky.

8.00 – 8.30

Volné hry dětí, logopedická prevece a individuální péče.

8.30 – 9.00

Hygiena, dopolední svačina.

9.00 – 9.45

Dopolední činnosti na dané téma dle vzdělávacího plánu – řízené, volné, frontální, skupinové.

9.45 – 11.20

Příprava na pobyt venku, pobyt venku.

11.20 – 12.00

Hygiena, příprava na oběd, oběd.

12.00 – 12.15

Vyzvedávání dětí jdoucích po obědě domů.

12.00 – 14.00

Hygiena –  příprava k odpočinku, odpočinek za poslechu čtené pohádky, pro předškolní děti zařazení aktivit přípravy na školu.

14.00 – 14.20

Hygiena, odpolední svačina.

14.20 – 16.00

Volná, skupinové a individuální hry dětí. Rozchod domů.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn podle individuálních potřeb dětí, v případě výletů, exkursí, divadelních představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.