AKTUALITY VE ŠKOLCE
underline

Návrh rozpočtu pro rok 2018 – PO MŠ Valkeřice

 

Hl.činnost

Hosp..činnost

celkem

Osobní náklady

1 252 000,-

0

1 252 000,-

ONIV náklady

11 000,-

0

11 000,-

FKSP

17 000,-

0

17 000,-

Nákup materialu

180 000,-

0

180 000,-

Spotřeba energie

20 000,-

0

20 000,-

Ostatní služby

120 000,-

0

120 000,-

 

 

 

 

Nákl.celkem

1 600 000,-

0

1 600 000,-

 

 

 

 

Příjmy z posk.služeb

100 000,-

0

100 000,-

Ostatní příjmy

0

0

0

Neinv.dotace

1 500 000,-

0

1 500 000,-

 

 

 

 

Výnosy celkem

1 600 000,-

0

1 600 000,-

 

 

 

 

underline